دکتر سمیه حسنی کیا          
دکتر سمیه حسنی کیا
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
ارومیه
دکترمحمدرضا رجایی          
دکترمحمدرضا رجایی
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
شیراز
دکتر الهه محقق منتظری          
دکتر الهه محقق منتظری
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
کرج