استاد محمد پشنگ          
استاد محمد پشنگ
ماساژ نامرئی مینیاتوری
رشت