دکتر حسین حسین زاده          
دکتر حسین حسین زاده
فوق تخصص قلب و عروق
تهران
دکتر سید مسعود امیر خلیلی          
دکتر سید مسعود امیر خلیلی
فوق تخصص قلب و عروق
تهران
دکترفیض پور          
دکترفیض پور
فوق تخصص قلب و عروق
کرج