دکتر عبدالحمید قلی زاده پاشا          
دکتر عبدالحمید قلی زاده پاشا
فوق تخصص جراحی پلاستیک ،زیبایی و ترمیمی
ساری