دکتر علی معظمی پور          
دکتر علی معظمی پور
جراح و متخصص ارتوپدی
قم
دکتر سعید افتخار          
دکتر سعید افتخار
جراح و متخصص ارتوپدی
اهواز
دکتر سیروس ملک پور          
دکتر سیروس ملک پور
جراح و متخصص ارتوپدی
تهران