پروفسور سید ضیاء الله حقی          
پروفسور سید ضیاء الله حقی
فوق تخصص جراحی قفسه سینه
مشهد