دکترمجید یاوریان

درمانگاه ژنتیک

درمانگاه تخصصی ژنتیک دکترفقیهی

درمانگاه تخصصی ژنتیک دکترفقیهی

_خدمات تخصصی ژنتیک بالینی

_مشاوره ژنتیک

_خدمات تخصصی توالی یابی(NGS)

_خدمات ژنتیکی پیش از تولد


این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان