دکترعلیرضا میراب

داخلی، قلب، اطفال

مراقبت های پوست ومو، لیزر وPRP بهبود بیماریهابا اصلاح مزاج مشاوره طب سنتی، مزاج شناسی طب گیاهی، ساخت معجون های صددرصد گیاهی معجون های خون ساز و تقویتی و...

مراقبت های پوست ومو، لیزر وPRP 

بهبود بیماریهابا اصلاح مزاج

مشاوره طب سنتی، مزاج شناسی

طب گیاهی، ساخت معجون های صددرصد گیاهی

معجون های خون ساز و تقویتی و.. 


این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان