دکتر حسن مختارپور

روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

 درمانگر تخصصی اعتیاد شیشه و ماری جوانا و...- مسائل فردی و اختلالات بالینی ( افسردگی ،اضطراب، وسواس و..)- مشکلات ارتباطی ( خانوادگی ، زناشویی و...)


این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان