دکتر مهدی غروی

شنوایی سنجی و شنوایی شناسی

ادیولوژیست

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک ایران

مشهد-خیابان احمدآباد-خیابان  عارف 2 یا پرستار یک-ساختمان20-طبقه دوم.
ادیولوژیست  مهدی غروی

ساعت مراجعه با هماهنگی قبلی 5تا8شب

تلفن
05138462622

05138463346
www.iranaudiologyclinic.ir

فارغ التحصیل رشته شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران-طی کردن دوره های تکمیلی تجویز سمعکهای دیجیتال-فول دیجیتال-هوشمند-فوق هوشمند در ورکشاپهای کشورهای آلمان-دانمارک-سوییس-هلند-قبرس-مالزی-ترکیه و طی کردن دوره
 Hearing Aid Practitioner در کانادا

  • ساعت کاری:
  • تلفن: 0518462622
  • موبایل: 09155047046
  • آدرس: مشهد - مشهد_خیابان احمدآباد_ خیابان پرستار یک _ ساختمان 20 _ طبقه 2 _مرکز شنوایی و سمعک ایران

این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان