دکترحسین بیات

روانشناسی

متخصص روان شناسی بالینی

کلینیک روان شناختی، نوروفیدبک ومشاوره بیات

با نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس 

دکتر حسین بیات

متخصص روان شناسی بالینی

مدرس دانشگاه کارشناس صداوسیمای مرکزفارس

عضو انجمن روان شناسی بالینی ایران عضوانجمن روان شناسی آمریکا(APA) 

ارائه خدمات درمانی:

بیش فعالی/نقص توجه اضطراب، وسواس و افسردگی زوج درمانی، مشکلات جنسی نوروفیدبک، بیوفیدبک تحریک الکتریکی مغز (TDCS)  QEEG(نقشه رنگی مغز)  IVA(تست تشخیص بیش فعالی/نقص توجه)  مشاوره تحصیلی تست های هوش، شخصیت و….


این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان