دکترمسعودکشاورز

دندانپزشک

کلینیک تخصصی دندانپزشکی دکترمسعودکشاورز

کلینیک دندانپزشکی دکترمسعودکشاورز

کادر تخصصی

مواد درجه یک

تجهیزات مدرن

تعرفه دولتی

  • ساعت کاری:
  • تلفن: 0713649169007136491696
  • موبایل:
  • آدرس: شیراز - شیراز،بلوارستارخان،جنب رستوران صوفی،کلینیک تخصصی دندانپزشکی

این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان