ادیولوژیست جلال برزگری

شنوایی سنجی و شنوایی شناسی و تجویز سمعک

کلینیک ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک نجوا

کلینیک ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک نجوا

ادیولوژیست جلال برزگری

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی
تهران غربال گری شنوایی نوزادان

ارزیابی شنوایی بزرگسالان (نوارگوش)

تجویز انواع سمعک های دیجیتال و هوشمند


این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان