دکتراحمدعلم پور

متخصص قلب وعروق

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر احمد علم پور

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

  اکوکار ،دیوگرافی، داپلر رنگی ،نوارقلب


این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان