دكتر سيد رضا سبط

دندانپزشک

جراح،دندانپزشک

  • ساعت کاری:
  • تلفن: 09157080400
  • موبایل: 09157080400
  • آدرس: مشهد - مشهد، خيابان قائم ، نبش قائم 5 ، ساختمان پزشكان 11

این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان