مجهزترین مرکز تخصصی ارزیابی شنوایی و سمعک مهر در گرگان

شنوایی سنجی و شنوایی شناسی و تجویز سمعک

آقای مهرداد مبشری

آزمایشات شنوایی نوزادان ، اطفال و بزرگسال

.OAE.AABR.ABR.ASSR

تیمپانومتری معمولی و Wide Band

آزمایشات تعادل و سرگیجه

ECoG.V.Hit.VNG.caloric

توانبخشی سرگیجه 

ساخت و تجویز سمعک هوشمند و نامرئی

برترین مرکز شنوایی سنجی در گرگان.
فروش سمعک در گرگان.
مجهزترین کلینیک شنوایی گرگان

  • ساعت کاری: ساعت ۹ صبح الی ۲۰/۳۰
  • تلفن: 32348282 32344444
  • موبایل:
  • آدرس: گرگان - خیابان ولیعصر،عدالت11،ساختمان آزاد مرد،طبقه 4

این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان